Hafren Dyfrdwy

In February 2017, Dee Valley Water joined the Severn Trent group. On 1 July 2018, the boundaries of the two companies aligned to the border between England and Wales whilst Dee Valley was renamed Hafren Dyfrdwy.

 

As well as a new name we have created a new website for you. You can visit it here: www.hdcymru.co.uk

 

Ym mis Chwefror, 2017, ymunodd Dŵr Dyffryn Dyfrdwy â grŵp Hafren Trent.  Ar y 1af o Orffennaf, 2018, fe wnaeth ffiniau’r ddau gwmni gysoni â’r ffin rhwng Cymru a Lloegr, a chyda Dyffryn Dyfrdwy’n cael ei ailenwi’n Hafren Dyfrdwy.

Yn ogystal ag enw newydd, rydym wedi creu gwefan newydd ichi.  Fe allwch gyrchu’r wefan yma:

www.hdcymru.co.uk