Mae’r ffiniau prisiau a osodwyd gan ‘OFWAT’ yn golygu bod ein tâl yn newid fel isod, flywydden ar flywydden, cyn i’r chwyddiant cael eu hychwanegu:

Dyma’r newidiadau cyfartalog mewn prisiau sy’n effeithiol ar y 1af o Ebrill bob blwyddyn a bydd yn effeithio ar dariffau a grwpiau cwsmeriaid trwy gyfansymiau gwahanol dros bob cyfnod.

Mae’r prisiau yn seiliedig ar Gynllun Busnes pum mlynedd gynhwysfawr wedi ei baratoi gan y Dŵr Dyffryn Dyfrdwy fel rhan o’r broses adolygu gyfnodol. Mae’r Crynodeb Gweithredol hwn yn crynhoi’r cynllun busnes llawn.

Yn yr ardal lle’n cyflenwi, dim ond gosod prisiauar gyfer dŵr mae Dŵr Dyffryn Dyfrdwy. Mae gwahanol derfynau pris yn cael eu gosod ar gyfer gwasanaethau carthffosiaeth gan Dŵr Cymru, ‘United Utilities’ neu Dŵr Trannon Hafren.

Mae eich sylw yn cael ei dynnu at y newid mewn deddfwriaeth sy’n effeithio ar Dŵr Dyffryn Dyfrdwy. Yng Ngorffennaf 1999, datblygodd y llywodraeth bwerau i osod rheoliad yn ymdrin gyda gweithgareddau Dŵr Dyffryn Dyfrdwy i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Yn gynwysedig yn y rheolau yma yw tariff DŵrSiŵr ar gyfer cwsmeriaid sy’n cymryd cyflenwad mesurol. Mae’r rheolau newydd yn golygu fod ‘OFWAT’ yn gorfod cymryd cyfrif o unrhyw ddeddfwriaeth a basiwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru mewn ychwanegiad i unrhyw ddeddfwriaeth a basiwyd yn y senedd.

Nid yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi pasio unrhyw reolau sy’n effeithio ein Cynllun Prisio.